Huisregels

1. Wij hanteren de KNMT-betalingsvoorwaarden.
Deze zijn gedeponeerd bij de rechtbank Midden-Nederland (te Utrecht), onder nummer 12/2013.

2. In geval van verhindering dient de afspraak tenminste 24 uur voor de geplande  
afspraak te worden afgezegd. Indien dit niet of niet tijdig gebeurt, wordt er,  
conform onze tarievenlijst,  een tegemoetkoming in de kosten in rekening gebracht.

3. Voor geplande behandelingen boven de € 250 zal een begroting worden
gemaakt. Indien u naar aanleiding van die begroting  een afspraak maakt, gaat u akkoord met die begroting

4. In het kader van de wet op de privacy mogen wij zonder uw schriftelijke
toestemming geen tandheelkundige informatie aan personen of instanties
buiten ons centrum verstrekken.