Vacature patiëntenraad

De Stichting Tandartsen Centrum Deventer (STC) zoekt een

Lid van de patiëntenraad

Tandartsen Centrum Deventer is een moderne praktijk, gevestigd in het centrum van Deventer. Ons team bestaat momenteel uit 13 tandartsen, 5 mondhygiënistes en 29 tandarts- en preventie-assistentes. 

Wij gaan een patiëntenraad opzetten zoals bedoeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De raad zal bestaan uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, waaronder een voorzitter en secretaris. Voor deze nog te installeren patiëntenraad zijn wij momenteel op zoek naar gemotiveerde leden.

De patiëntenraad behartigt de algemene belangen van alle patiënten van ons tandartsencentrum en denkt mee over het beleid van de praktijk. Gevraagd en ongevraagd geeft de patiëntenraad advies aan de dagelijkse leiding over zaken als zorgverlening, informatieverstrekking, patiëntenbelangen en patiëntenervaringen. De rechten en plichten van de patiëntenraad zullen worden uitgewerkt in een overeenkomst met STC. De leden van de raad zullen worden gekozen voor een periode van 4 jaar en kunnen daarna nog een keer voor eenzelfde periode worden herkozen.

De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 20 uur per jaar. Dit beslaat 4 vergaderingen en dus ook 4 keer de voorbereiding hiervan.

Profielomschrijving

Onderstaande profielschets dient als hulpmiddel voor de werving en selectie van de leden van de patiëntenraad. Dit mag u beschouwen als indicatie voor uw sollicitatie, het is niet noodzakelijk dat u aan alle gestelde punten voldoet.

 • Affiniteit en/of ervaring in de zorg en thuis in de processen van de zorgsector.
 • Het belang van patiënten vooropstellen en participeren vanuit patiëntenperspectief. In staat zijn om onderscheid te maken tussen persoonlijk belang, belang van de stichting en van de patiëntengroep als geheel.
 • Interesse in het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van patiënten.
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en kunnen samenwerken in een bestuurlijke omgeving.
 • In staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het patiëntenperspectief.
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Bereid een aantal uren per jaar te besteden aan de werkzaamheden in de patiëntenraad zoals vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en/of activiteiten, deelname aan scholing, werk- en projectgroepen en commissies.
 • Woonachtig in het werkgebied van de organisatie (Deventer en omstreken).
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Een kritische, positieve en open houding.
 • Digitaal vaardig.
 • Bereid om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap benodigd voor de uitvoering van de functie.

Wat bieden wij?

Participatie in de patiëntenraad kent een nader te bepalen financiële vergoeding voor de leden. Er is nascholing mogelijk op specifieke gebieden. Participatie in een patiëntenraad kan een verrijking zijn en het biedt inzichten in de werking van een tandartsenpraktijk.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Iedereen die betrokken is bij onze tandartsenpraktijk dient te beschikken over een verklaring omtrent gedrag. De kosten voor deze VOG zijn voor rekening van het STC.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deze functie, stuur dan uw CV en beknopte motivatiebrief naar vacature@stcdeventer.nl t.a.v. Werkgroep Patiëntenraad. Na het sluiten van de vacature zal de werkgroep de vacatures behandelen en wordt u uitgenodigd op een motivatiegesprek met de Werkgroep Patiëntenraad. U wordt schriftelijk geïnformeerd over de keuze van de Werkgroep Patiëntenraad zodra deze haar keuzes heeft gemaakt.