Vacatures

Preventieassistente

Wij zijn momenteel op zoek naar preventieassistentes. Download de vacature hier: vacature. Bij interesse graag motivatie en curriculum vitae mailen naar vacature@stcdeventer.nl

Patiëntenraad

Vacature Patiëntenraad (PR)

Wij zoeken kandidaten voor onze nieuw op te zetten patiëntenraad.

Opzetten en taken van de  Patiëntenraad

De Stichting Tandartsen Centrum Deventer (STC) gaat een patiëntenraad opzetten zoals bedoeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De raad zal samengesteld worden uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, waaronder een voorzitter en secretaris.

De patiëntenraad behartigt de algemene belangen van alle patiënten van het STC en denkt mee over het beleid van de praktijk. Gevraagd en ongevraagd geeft de patiëntenraad advies aan de dagelijkse leiding (DL) over zaken als zorgverlening, informatieverstrekking, patiëntenbelangen en patiëntenervaringen. 

De rechten en plichten van de patiëntenraad zullen worden uitgewerkt in een overeenkomst met de STC. De leden van de raad zullen worden gekozen voor een periode van 3 jaar en kunnen daarna nog 1 keer herkozen worden voor 3 jaar. 

De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 20 uur per jaar. Dit beslaat 4 vergaderingen en dus ook 4 keer de voorbereiding van de vergadering. 

Profielomschrijving

Onderstaande profielschets dient als hulpmiddel voor de werving en selectie van de leden van de patiëntenraad. Er hoeft dus niet aan alle punten te worden voldaan alvorens te solliciteren naar deelname aan de patiëntenraad.

Van leden van de patiëntenraad wordt verwacht dat zij: 

 • Affiniteit en/of ervaring hebben in de zorg en thuis zijn in de processen van de zorgsector.
 • Het belang van patiënten vooropstellen en participeren vanuit patiëntenperspectief. Zij zijn in staat om onderscheid te maken tussen persoonlijk belang, belang van de stichting en van de patiëntengroep als geheel. 
 • Interesse hebben in het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van patiënten.
 • Gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen en kunnen samenwerken in een bestuurlijke omgeving.
 • In staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het patiëntenperspectief.
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. 
 • Bereid zijn een aantal uren per jaar te besteden aan de werkzaamheden in de patiëntenraad zoals vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en/of activiteiten, deelname aan scholing, werk- en projectgroepen en commissies.
 • Woonachtig zijn in het werkgebied van de organisatie (Deventer en omstreken).
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden hebben.
 • Een kritische, positieve en open houding hebben.
 • Digitaal vaardig zijn.
 • Bereid zijn om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap benodigd voor de uitvoering van de functie.

 

Wat bieden wij

Participatie in de patiëntenraad kent een nader te bepalen financiële vergoeding voor de leden. Er is nascholing mogelijk op specifieke gebieden. Participatie in een patiëntenraad kan een verrijking zijn en het biedt inzichten in de werking van een tandartsenpraktijk.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

De Stichting Tandartsen Centrum Deventer heeft als beleid dat iedereen die betrokken is in de stichting dient te beschikken over een verklaring omtrent gedrag. De kosten voor deze VOG zijn voor rekening van de STC.

Interesse?

Bent u of kent u iemand die geïnteresseerd is in deze vacature dan kunt u cv en beknopte motivatiebrief sturen naar vacature@stcdeventer.nl t.a.v. Werkgroep Patiëntenraad. Na het sluiten van de vacature zal de werkgroep de vacatures behandelen en wordt u uitgenodigd op een motivatiegesprek met de Werkgroep Patiëntenraad. U wordt schriftelijk geïnformeerd over de keuze van de Werkgroep Patiëntenraad zodra deze haar keuzes heeft gemaakt.