Welkom bij tandartsen Centrum Deventer

Tandartsen Centrum Deventer zorgt voor de complete gezondheid van uw gebit.
U vindt bij ons alle disciplines op het gebied van mondverzorging onder één dak.

De beste garantie voor een stralend witte lach!
 

Gezocht !!

 

Praktijkmanager Full-time

Functie omschrijving Praktijkmanager Full-time

De praktijkmanager is verantwoordelijk voor en coördineert de interne bedrijfsvoering van de praktijk. De praktijkmanager rapporteert aan de directeur en/of DL en stemt de werkzaamheden met de directeur en/of DL af. Aan de praktijkmanager worden meerdere aandachtsgebieden toegewezen, zoals personeelsmanagement, kwaliteit, contracten met zorgverzekeraars, administratieve organisatie, logistiek proces, facilitair, ICT, huisvesting en beveiliging. Daarnaast is de praktijkmanager belast met het coördineren en realiseren van de administratieve, secretariële en facilitaire ondersteuning van de praktijk, alsmede het verrichten van uitvoerende en coördinerende werkzaamheden op het gebied van Personeel en Organisatie. Daaronder valt ook de financiële administratie. 

1. Aansturen van medewerkers van de praktijk 
Geeft samen met de DL leiding aan de medewerkers. 
Begeleidt, instrueert, coacht en motiveert de medewerkers. 
Ontwikkelt het personeelsbeleid en zorgt voor de uitvoering ervan. 
Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting. 
Voert werving- en selectiegesprekken. 
Houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers en zorgt voor de verslaglegging ervan. 
Is verantwoordelijk voor periodieke werkoverleggen en de verslaglegging ervan. 

2. Coördineren en optimaliseren van de interne bedrijfsvoering 
Ziet toe op de uitvoering van organisatorische en praktische personeelszaken zoals onder andere de planning 
Ziet toe op efficiency binnen de praktijk, o.a. met betrekking tot de bezetting van de behandelkamers. 
Draagt zorg voor de continuïteit van zorg in de praktijk o.a. patiënteninstroom, te kort aan tandartsen. 
Signaleert ontwikkelingen op het gebied van tandheelkundige praktijkvoering. 
Houdt toezicht op de voortgang en kwaliteit van eventueel uitbestede diensten. 
Coördineert de interne bedrijfsstructuur 
Verzorgt de inkoop en lease van goederen en diensten. 

3. Verrichten van arbotaken 
Adviseert en ondersteunt de werkgever met betrekking tot veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden van het personeel. 
Signaleert arbeidsrisico’s. 
Is verantwoordelijk voor het verrichten en uitvoeren van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). 
Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen uit het Plan van aanpak van de RI&E. 
Coördineert en/of verzorgt voorlichting aan collega’s over de arbeidsomstandigheden. 

4. Beschikbaar stellen van informatie 
Verstrekt op verzoek management- en financiële informatie aan de werkgever en externe belanghebbenden. 
Rapporteert aan de werkgever over de personeels- en salarisadministratie. 
Zorgt voor en bewaakt de informatievoorziening over de praktijk. 


5. Verbeteren van werkprocessen en bewaken en bevorderen van kwaliteit 
Houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken in de praktijk. 
Ziet toe op de uitvoering van werkzaamheden in de praktijk volgens gemaakte afspraken en binnen geldende wet- en regelgeving, procedures, protocollen en voorschriften. 
Rapporteert aan de werkgever betreffende te nemen maatregelen ter verbetering. 
Signaleert en analyseert ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het operationeel beleid en overlegt hierover met betrokkenen. 
Doet voorstellen voor het ontwikkelen en/of verbeteren van logistieke en administratieve processen en systemen en draagt zorg voor de kennisoverdracht hiervan richting betrokkenen. 
Is contactpersoon voor externe kwaliteitssystemen en –instrumenten en draagt zorg voor eventuele implementatie hiervan. 
Jaarverslagen 

6. Onderhouden van contacten met zorgverzekeraars en de factoring- en/of clearingorganisatie 
Stelt contracten op met zorgverzekeraars en eventueel de factoring- en/of clearingorganisatie, onderhandelt hiertoe over de voorwaarden. 


Ben jij dé match?

• HBO werk- en denkniveau, verkregen door een relevante opleiding. 
• Kennis van (bedrijfs-)administratieve processen, bedrijfskunde, (bedrijfs-)organisatie. 
• Relevante werkervaring. 
• Kennis van relevante wet- en regelgeving en de geldende protocollen, instructies en richtlijnen. 
• Kennis van de toegepaste applicaties en automatiseringspakketten. 
• Kennis van kwaliteitssystemen en –instrumenten. 

Contactpersoon

0570-610901

D.J.A Hugen

Chef de Clinique

GEWOON GAAF

 
Wij werken met de door het Ivoren Kruis ondersteunde methode Gewoon Gaaf !!
Deze methode is er op gericht om de gebitten van jongeren cariësvrij te houden.
Uw tandarts zal u er zeker meer over vertellen

 

Waarom kiezen patiënten voor ons?

De groepspraktijk Tandartsen Centrum Deventer is een samenwerkingsverband tussen tandartsen,
assistenten, mondhygiënisten, prothese technici, een logopedist en een fysiotherapeut.
Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat uw gebit in optimale conditie is... en blijft.
Wij zijn ISO 9001-gecertificeerd en alle tandartsen zijn geregistreerd bij het Kwaliteits Register Tandartsen (www.krt.nu). 
 
Kiest u voor onze groepspraktijk, dan kiest u voor een tandarts die zijn vakkennis bijhoudt en de praktijkrichtlijnen naleeft.
Voor een tandarts die aandacht voor u heeft en openstaat voor uw vragen en opmerkingen.
 

 

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg